Roze wolken

U kent vast wel een samengesteld gezin, waarbij beide partners kinderen hebben uit hun vorige relatie. Met al die kinderen moet er wel een groter huis komen. Bouwen of verbouwen, een hypotheek sluiten. Niet romantisch, wel noodzaak. En dan: samen wonen als samengesteld gezin. Naarmate de tijd verstrijkt kleurt de roze wolk af en toe grijs. Soms kan het heftig onweren in het Samengesteld Gezin.

Lastige kinderen.. of een lastige situatie

Men had nooit voorzien dat kinderen zo lastig konden zijn, dat de kinderen van je partner  niet met jouw kinderen overweg konden. Dat ze een heel andere geschiedenis hebben dan die van jou, heel anders zijn opgevoed. Met strakkere of juist veel lossere regels. Met weinig normbesef, met weinig fatsoen, met speciale wensen rondom eten en voeding, noem maar op. En dan heb je nog kinderen die gedragsmoeilijkheden hebben, wel of niet veroorzaakt door de scheiding. Kortom: hadden we nu wel dat dure grote huis moeten kopen? Hadden we die hypotheek wel op onze gezamenlijke schouders moeten nemen? Hadden we misschien beter kunnen LAT-ten?

Verplicht is misschien teveel, maar lichte aandrang….

Was het toch beter geweest om vooraf een Stiefplan Coach te raadplegen? Of had de overheid het zelfs moeten verplichten? Aan de andere kant: er wordt al zoveel betutteld:   autogordels dragen, jongeren mogen geen alcohol, roken mag bijna nergens meer en te hard rijden wordt stevig beboet.  En bovendien zijn sommige verplichtingen en verboden juist een uitdaging om er niet aan te voldoen. Sommige mensen dragen nooit autogordels, puur om te  ageren.De overheid heeft ook bedacht om een ouderschapsplan verplicht te stellen bij een scheiding. Deze maatregel blijkt geen onverdeeld succes. Vechtscheidingen zijn nog steeds aan de orde van de dag, en contacten tussen kinderen en hun beide ouders worden er evenmin door gegarandeerd.

Standaard missers soms met grote gevolgen

Toch zou het misschien niet slecht zijn om ouders te verplichten wanneer ze na een scheiding opnieuw verliefd worden minstens 2 keer een stiefplan coach te raadplegen. Standaard fouten die in bijna elk Samengesteld Gezin (stiefgezin) gemaakt worden zijn te voorkomen, hetgeen voor iedereen beter is. Of een cursus over Samengestelde Gezinnen volgen…..

Preventie

Het zou veel ellende voorkomen, voor de kinderen én voor de volwassenen. Het zou verwachtingen temperen, veel gelukzalige verliefdheden in de kiem smoren, maar de ellende van wéér een mislukking is nog vele malen erger. Vaak zijn er verhuizingen, soms naar een ander deel van het land, waardoor de ene partner OF de kinderen van die partner benadeeld worden omdat ze ver moeten reizen naar hun andere ouder. Soms heeft dit gevolgen voor de omgangsregeling die was afgesproken. Gelijkwaardig ouderschap wordt dan vaak minder gemakkelijk haalbaar, want de frequentie van intensief contact met je kinderen vermindert.

Je sociale netwerk niet meer om de hoek

Maar ook vriendschappen, familie en de baan van de verhuizende partner moeten er meestal aan geloven.  En als je dan in dat andere deel van Nederland woont, en het Samengesteld Gezin blijkt toch wat minder te functioneren dan verwacht ben je als verhuisde partner eigenlijk alles kwijt….. Juist wanneer je mensen nodig hebt waar je op kunt terugvallen, zijn die er niet meer (tenminste, niet meer om de hoek).

Pubers, loyaliteit en ander leed

Alle stiefouders maken het wel mee dat ze met de neuzen op feiten worden gedrukt die je bij de eigen kinderen niet hebt: het kind van de partner ziet je niet zitten, of wil niet luisteren, of geeft je het gevoel dat je er niet bij hoort.  Zeker pubers kunnen het geduld van stiefouders flink op de proef stellen. Loyaliteit naar de natuurlijke afwezige ouder kunnen daarin een rol spelen, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn.

Voor de kinderen is het ook niet gemakkelijk

Ook stiefouders beseffen onvoldoende wat het voor de kinderen betekent, om plotseling geconfronteerd te worden met een volwassene die zich stiefouder/bonusouder of wat dan ook noemt, maar die zich in elk geval ook wenst te bemoeien met jouw kinderleven. Om nog maar niet te spreken van specifieke (on)hebbelijkheden van de stiefouder, regels waaraan de kinderen plotseling moeten gehoorzamen en kinderen van de stiefouder die ze minstens moeten dulden en die soms totaal niet met elkaar overweg kunnen. En dan moet je als kind zo’n stiefouder ook nog “bonus-ouder” noemen, terwijl je er misschien vooral last van hebt en je deze beslist niet als bonus ervaart…..

Volksverhuizingen en sportclubs

Of telkens een halve volksverhuizing om van papa naar mama te gaan, en omgekeerd. Vriendjes en vriendinnetjes, sportclubs, hobbyclubs minder te kunnen bezoeken omdat ze dit weekend naar papa moeten. Huiswerk dat nog bij papa ligt.

Toch een bonus?

Toch kan een stiefouder wel degelijk als bonus worden ervaren, op den duur. Er zijn stiefouders die een prachtige aanvulling zijn in het leven van hun “bonus”-kinderen. Ze helpen misschien met huiswerk, of plakken de banden van fietsen, of zijn goed in het organiseren van feestjes, bakken van taarten, of wat dan ook.

Anderen zijn weer goed in het serieus praten met de kinderen. Leren overleggen is tenslotte een belangrijke vaardigheid.  Deze kinderen krijgen betere kansen in het opgroeien tot communicatieve volwassenen. Zij ervaren het belang van rekening houden met andere mensen, omdat er ook rekening gehouden werd met hén.

Voordelen van een Samengesteld Gezin

Er zijn kinderen genoeg die fijn opgroeien in een Samengesteld Gezin. Zij ervaren hoe prettig het kan zijn om een volwassene in de buurt te hebben die niet met alles direct met grote bezorgdheid reageert, maar die hen ook vertrouwt en stimuleert in ervaringen opdoen en experimenteren. De eigen ouder kan hierin nog wel eens wat angstig en zorgelijk in zijn.

Er zijn ook echt mooie kansen

Een Samengesteld Gezin kan kinderen veel ontwikkelingskansen bieden, maar het kan hen ook ernstig beschadigen. En een Samengesteld Gezin moet steeds weer nadenken over situaties die in andere gezinnen vanzelfsprekend zijn. Bij kinderfeestjes, wie mag er komen? Waar wordt het gevierd? Wie geeft wat voor cadeaus? Bij feestelijkheden maar ook bij een overlijden van een dierbaar familielid is het steeds weer belangrijk wie er vernoemd wordt op de kaart, wie er gefeliciteerd of gecondoleerd moet worden, wie op welke plaats mag zitten of staan. Dit zijn allemaal oplosbare situaties mits er met gevoeligheid wordt gekeken naar de situatie. Een zoon gaat trouwen en zijn moeder is al jaren geleden overleden? Stiefmoeder kan nog zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in de opvoeding, zij mag niet automatisch de plek innemen van de moeder. Een gebrek aan empathie in dit soort zaken kan leiden tot hevige bliksem en donder.

Verwachtingen temperen

Zeker wanneer de wolken nog roze gekleurd zijn, zijn de verwachtingen van een verliefd stel te hoog gespannen. Men verwacht dat men het wel losloopt. Maar eenvoudig is het niet. De consequenties zijn veel groter voor alle partijen dan vooraf te overzien zijn.

Dus verplicht naar de Stiefplan Coach? Nee, maar bekendheid met de Stiefplan Coach zou wenselijk zijn. Daarom zou het goed zijn als allerlei mensen die met scheidingen te maken hebben (mediators, advocaten, notarissen en allerlei andere scheidingsbemiddelaars) zij zouden attenderen op de hulpverlening van Stiefplan Coaches.

Donkere wolken komen en gaan

Het grote huis voor het Samengestelde Gezin, die hoge hypotheek, die auto waar we allemaal in kunnen, die verhuizing naar een ander deel van het land… beter beslagen ten ijs. Donkere wolken komen overal voor ook al hopen we  op de zon.

Wil je eens sparren over jouw situatie?
Dat kan ook telefonisch, via skype (in combinatie met een mailtje waarin je je vraag beschrijft). In 200-300 woorden beschrijf je je dilemma, vraag of probleem, zodat ik snel even kan lezen waar het over gaat. Ik vraag hierbij wel om vóóraf te voldoen (€ 65,00). Mail mij snel : info@interpunctie.nl of bel 0413-310795.

Voor face-to-face afspraken (die altijd vollediger zijn en veel meer opleveren): zie voorwaarden en tarieven