Telefonisch sparren over julllie situatie

Sparren over jouw probleem?   

 

Regelmatig komt het voor dat mensen een tamelijk eenvoudig probleem hebben wat snel kan worden opgelost. Daarom is de “sparring”-dienst opgezet. U kunt even met mij telefonisch sparren op enkele manieren.

Maar eerst wat voorbeelden van vragen die VAAK (niet altijd) snel zijn op te lossen:

  • dreigend conflict tussen moeder/stiefmoeder of vader/stievader: hoe nu alvast te handelen om conflict niet op de spits te drijven  (hierna uiteraard nog wel meer hulp gewenst)
  • dreigend conflict tussen eigen kind en stiefvader (of stiefmoeder): een tip om dit ad hoc aan te pakken. Uiteraard moet er meer hulp komen als dit vaker voorkomt. Dit kan vaak wel in één gesprek.
  • algemene adviezen (hoe voorkom je dat vakanties uitlopen op conflicten, hoe ga je om met de omgeving die kritiek heeft op jullie samengesteld gezin, kun je invloed uitoefenen op de andere ouder die niet tot jouw huishouden behoort, mag je het kind van je partner opvoeden, tot hoever mag je die verantwoordelijkheid op je nemen)
1  5 minuten GRATIS SPARREN (dit is een test!!)

U krijgt 5 minuten de tijd om met mij te belloen voor een advies. Omdat hier mogelijk zoveel gebruik van zal wo9rden gemaakt dat ik overladen wordt, ga ik dit als test aanbieden. U belt mij en als ik onbereikbaar ben op (of geen gelegenheid heb om op uw vraag in te gaan) kunt u nogmaals bellen. Dit gaat niet op afspraak, aangezien dit om een gratis advies gaat. Blijkt dit onvoldoende om een goed beeld te krijgen dan kunt u er als nog voor kiezen om een SPAR-AFSPRAAK te maken.

2.  DE SPAR-AFSPRAAK

Deze telefonische afspraak duurt 15 minuten en dient vooraf betaald te worden. De kosten zijn € 25,00. Om toch een redelijke opbrengt te hebben mag u mij tevoren uw vraag en situatie mailen, zodat ik op het afgesproken tijdstip op de hoogte ben van de vraag. De kosten hiervan zijn NIET declarabel. Mail naar info@interpunctie.nl

3.  HET SPAR-ABONNEMENT
WORDT NOG UITGEWERKT.