Andere gezinsvormen

verschillende-soorten-gezinnen
Andere gezinsvormen: eenoudergezinnen, roze gezinnen, co-ouderschap, samengestelde gezinnen in allerlei vormen.

 
De acceptatie van allerlei gezinsvormen zoals eenoudergezinnen, roze gezinnen, co-oudergezinnen, stiefgezinnen neemt wel toe, maar is zeker nog geen gemeengoed. Bovendien vormen deze gezinnen een minderheid. De meeste minderheden willen “erbij horen” en laten zien dat het met hen net zo goed gaat als bij anderen. Sommigen van hen denken zich te moeten bewijzen en voor hen is hulp vragen hetzelfde als “toegeven dat het mislukt is”. Ze durven daarom soms geen hulp te vragen.

Problemen met scholen

Het meer moeite moeten doen om “normaal” gevonden te worden geeft minderheidsstress. Sommige scholen, leerkrachten, hulpverleners laten soms onbedoeld een veroordelende houding zien naar ouders: het is sneu voor de kinderen. Ook geeft het allerlei vragen waarop niet meteen het antwoord duidelijk is: hoe ga je om met gescheiden ouders die elkaar zwart maken, die ruzie hebben op het schoolplein of niet met elkaar kunnen communiceren, ook niet als het om hun kinderen gaat?? Voor leerkrachten is het belangrijk om een open blik te hebben, zonder oordeel  (meervoudige partijdigheid). Protocollen kunnen hierbij behulpzaam zijn, maar wellicht kan iemand ook door een individueel gesprek handvatten krijgen. Dat is mogelijk bij mij. Ook kan ik een presentatie voor u/uw team verzorgen. Klik hier

Al deze gezinsvormen lopen tegen lastige situaties aan die soms meer met het “stiefouderschap” te maken hebben en vaak ook met onwetendheid van de omgeving. Op de pagina links staan verwijzingen naar sites hierover.

Een afspraak maken?

Wilt u als familielid een persoonlijk gesprek over de andere gezinsvorm om hen beter te begrijpen, meer ondersteuning te kunnen bieden? Maak een afspraak via het afsprakenvenster rechtsonder. U kunt ook bellen: tel. 0413-310795