Vorming samengesteld gezin

   

De Roze Wolk

Wanneer  beide partners kinderen hebben uit hun vorige relatie en zij een Samengesteld Gezin gaan vormen dan zitten deze partners vaak nog op een roze wolk.  Naarmate de tijd verstrijkt kleuren roze wolken vaker grijs. Het kan hevig onweren in het Samengesteld Gezin. Volgens de schattingen eindigt 60 tot 70% van de Samengestelde Gezinnen in een mislukking (normale” (eerste) scheidingen: 40-45%).

Praktisch: Brabant of Groningen?

De vorming van een Samengesteld Gezin is ingewikkeld: Waar gaan we wonen? Soms liggen de woonplaatsen ver uit elkaar, dan heeft de keuze van de woonplaats op zich al verstrekkende gevolgen. Want jouw kinderen moeten voortaan ver reizen om tussen jou en hun  andere ouder heen en weer te gaan. En als jij niet verhuist maar je partner, zitten de kinderen van je partner met hetzelfde gedonder. Soms ook ligt de ex-partner hierbij dwars, en heus niet altijd om jou dwars te zitten maar ook uit bezorgdheid om de kinderen.

En dan moet je een ander huis kopen, huren, bouwen, of verbouwen. Hypotheken sluiten, rekening houden wie met wie op de kamer slaapt en hoe je met de tijdelijke uitbreiding omgaat. De omgangsregeling verandert vaak ook bij een van beiden, waardoor ook de inhoud van het ouderschap verandert.

De invloed van de wederzijdse kinderen op je relatie

Men komt er vaak na verloop van tijd achter dat kinderen meer invloed hebben dan je dacht. Bijvoorbeeld als de kinderen van je partner niet met jouw kinderen overweg kunnen  Zij hebben een heel andere geschiedenis dan die van jou, zijn totaal anders opgevoed. Met andere regels, met andere normen en waarden. En kinderen hebben soms gedragsmoeilijkheden, wel of niet veroorzaakt door de scheiding. En dan zijn er ook nog kinderen met een aandoening, die invloed kan hebben op de sfeer in huis.

Hadden we nu wel dat dure grote huis moeten kopen? En die hypotheek…hadden we die hypotheek wel op onze gezamenlijke schouders moeten nemen? Misschien hadden  we beter kunnen LAT-ten, vraagt men zich vertwijfeld af.

De Stiefplan Coach, een must voor het samenvoegen van 2 gezinnen

Het was waarschijnlijk beter geweest om vooraf een Stiefplan Coach te raadplegen. De  verliefdheid geeft blinde vlekken en zonnige verwachtingen, mooi maar ook risicovol. Stiefplan Coaching zou verwachtingen temperen, en daarmee soms verliefdheid hier en daar in de kiem smoren. Maar wat is erger: een verliefdheid die voortijdig eindigt of een 2e mislukte relatie met alle ellende rondom verhuizingen, veranderingen van werk, hypotheken, kinderen die zwaar lijden onder de instabiele relaties…….

Anderen begrijpen de moeilijkheden niet

Veel stiefouders voelen zich niet begrepen als zij verzuchten hoe moeilijk het is om een Samengesteld Gezin te hebben. “Dat had je toch kunnen voorzien?” of “het is je eigen keuze geweest” of  “je wist toch waar je aan begon..” zijn veel voorkomende opmerkingen van mensen die er niks van snappen…..

Een verhuizing van Brabant naar Groningen of andersom:

Misschien heb je ook een andere baan moeten nemen door de verhuizing naar een ander deel van het land. En dan moet je toch weer opnieuw wennen, inwerken, andere collega’s, andere werkcultuur….. Misschien ben je erop vooruitgegaan, maar soms heb je misschien ook met minder genoegen genomen dan je eigenlijk wilde. Omdat je zo graag bij je nieuwe partner wilde zijn….Vriendschappen en familie bleven achter. Dat is niet erg zo lang je gelukkig bent. Maar bij toenemende  grijze luchten en hevige onweren voel je het gemis nog erger.  Juist als je vrienden of familie nodig hebt waar je op kunt terugvallen, zijn die er niet meer (tenminste, niet om de hoek). En weer is er die twijfel…

  

Stiefouders / stiefkinderen

Alle stiefouders ervaren wel eens dat het kind van de partner je niet ziet zitten, of je het gevoel geeft dat je er niet bij hoort.  Zeker pubers kunnen het geduld flink op de proef stellen. Dit kan te maken hebben met loyaliteit, maar ook met normaal pubergedrag.

Bedenk echter dat het ook voor kinderen niet eenvoudig is om plotseling geconfronteerd te worden met een andere volwassene die zich ineens bemoeit met jouw leven. Of kinderen vinden het gedrag van de stiefouder “raar” omdat men het anders gewend is. Men moet wennen aan elkaar.  Ook hebben zij last van regels die plotseling veranderd zijn sinds papa een nieuwe vriendin heeft. Of zijn er kinderen van de stiefouder die ze tenminste moeten dulden en waarmee ze soms totaal niet overweg kunnen.

Huiswerk/school/vriendjes/hobby’s/feestjes

Voor kinderen is het steeds heen en weer reizen tussen papa en mama belastend. Spullen moeten worden meegenomen, en bij papa blijkt dat er iets vergeten is en weer terug bij mama blijkt dat er nog iets bij papa ligt wat ze deze week nodig hebben….  Er moet ook steeds een keuze worden gemaakt tussen sportclub of vriendinnetje enerzijds  of naar de andere ouder anderzijds….

En toch kan het zeker ook positief zijn….   

Een stiefouder kan wel degelijk “een bonus” zijn. Er zijn stiefouders die goed kunnen helpen met huiswerk, of die meer praktisch zijn (plakken fietsbanden,  organiseren van feestjes of bakken van taarten). Anderen zijn sterk in communiceren met kinderen. Deze kinderen krijgen betere kansen in het opgroeien tot communicatieve volwassenen. Zij hebben geleerd om rekening te houden met andere mensen

Er zijn genoeg kinderen die gelukkig opgroeien in een Samengesteld Gezin. Zij ervaren hoe prettig het kan zijn om een volwassene in de buurt te hebben die niet direct met  bezorgdheid reageert, maar die hen ook stimuleert. Zo kunnen zij ervaringen opdoen die ze anders niet gehad hadden.

Empathie

Een Samengesteld Gezin biedt prachtige kansen, maar het kan kinderen ook beschadigen. Stiefouders hebben meer begrip voor het eigen kind dan voor het kind van de partner.  Men moet steeds nadenken over situaties die in kerngezinnen vanzelfsprekend zijn. Bij kinderfeestjes: Waar wordt het gevierd? Wie beslist over cadeaus?

Bij feestelijkheden (maar ook bij een overlijden van een dierbaar familielid) is het steeds weer belangrijk wie er vernoemd wordt op de kaart, wie er gefeliciteerd of gecondoleerd moet worden, wie op welke plaats mag zitten of staan. En dat blijft, ook in de volwassenheid. Dit zijn allemaal oplosbare situaties mits er met empathie wordt gehandeld. Een zoon wiens moeder jaren geleden overleed, gaat trouwen. Stiefmoeder kan nóg zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in de opvoeding, zij mag niet automatisch de plek innemen van de moeder. Een gebrek aan empathie in dit soort zaken kan leidt vaak tot gedonder.

Reële verwachtingen

Zeker wanneer de wolken nog roze gekleurd zijn, zijn de verwachtingen van een verliefd stel hoog gespannen. De consequenties van het vormen van een Samengesteld Gezin zijn echter voor alle partijen groter dan vooraf te overzien waren.

Het grote huis voor het Samengestelde Gezin, die hoge hypotheek, die auto waar we allemaal in kunnen, die verhuizing naar een ander deel van het land… Maar ook: kinderen die een specifieke aanpak vergen, gedoe met ex-partners, verschillende opvoedingsculturen, andere visies. Een goed begin is het halve werk. Donkere wolken en onweer kun je niet vermijden en roze wolken zijn van tijdelijke aard. Maar graag willen we ook heel veel zon.