Verschillen in een genogram tussen kerngezin/stiefgezin

Hoe meer je je best doet om de verschillen te ontkennen, hoe groter te problemen worden

(Video Kerngezinnen / samengestelde gezinnen)

Het kerngezin

In een traditioneel gezin is de relatie tussen de partners er eerder dan de kinderen. Beide partners hebben een vergelijkbare band met de kinderen. Kinderen hebben een grote invloed op uw relatie, ook in een kerngezin. Denkt u nog eens terug aan de geboorte van uw eerste kind….

Uw relatie met uw partner in een kerngezin dient op nummer één te staan en u dient als ouders samen beslissingen te nemen over de opvoeding. Toch zult u vaak ook zelf gezien hebben hoe lastig het is om één lijn te trekken, omdat uw opvattingen verschillen. Dit wordt zichtbaar in het genogram onderaan links.

Het samengesteld gezin

Bij een samengesteld gezin is dat heel anders. Zie het genogram onderaan. Uw partner kent uw kinderen nog maar kort en u kent de kinderen van uw partner ook nog maar even. Kinderen (en stiefkinderen) hebben een grote invloed op uw relatie en omgekeerd, uw relatie heeft invloed op de relatie die u met uw kinderen heeft. Onderschat dit niet.

Ieder heeft een band met de eigen kinderen en als er een band is met de kinderen van de partner is die ontstaan doordat men een relatie aanging met de ouder. Er is niet gekozen voor de stiefkinderen, er is gekozen voor de ouder. Uiteraard kan de band uitgroeien tot een bijzonder mooie en warme relatie, maar vanzelfsprekend is dit nietIMG_20150325_0006   site st

Een traditioneel oftewel een kerngezin verschilt in diverse opzichten van een stiefgezin.                                       

Uitleg genogrammen

De vierkantjes zijn mannelijk, de rondjes zijn vrouwelijk. Vader en moeder staan boven de lijn, de kinderen onder de lijn. Ze hebben 3 kinderen, een zoontje en 2 dochtertjes. Zoals je ziet zijn de kleuren van de kinderen een mix tussen vader en moeder. Een kerngezin is tamelijk overzichtelijk hoewel, zoals je kunt zien de kinderen toch per kind heel anders kunnen zijn. In het genogram van het stiefgezin krijgen de gele mevrouw en de blauwe man een relatie.

Verschillen

verschillen kernstief

Wilt u meer weten? Wilt u uitleg voor medewerkers/team in onderwijs of huisartsenpraktijk of nog een andere groep belangstellenden? Uiteraard wordt de presentatie afgestemd op het publiek. Klik hier