????????????

Opvoedingsstijlen

Iedere ouder heeft een eigen stijl van opvoeden, vaak gebaseerd op datgene wat hij zelf heeft ervaren in de eigen opvoeding. Het is voor kerngezinnen al een hele klus om wat dat betreft op één lijn te komen. Maar omdat men allebei het beste wil voor de kinderen die van hen samen zijn, lukt dat uiteindelijk meestal wel. In een samengesteld gezin komen er soms wel vier opvoedingsstijlen bij elkaar (van de vader en stiefmoeder, en van de moeder en stiefvader). Dit kan nooit zonder slag of stoot goed gaan. Maar het is echt te leren.

Opvoedingsstijlen Autoritair                Kind verliest Toegeeflijk               Ouder verliest Democratisch        Win/win-situatie
 Wie heeft de macht Volwassenen Kinderen Iedereen heeft invloed
 Methoden
Belonen en straffen In het gevlei komen, afwachten, negeren Overleg en onderhandeling
 Sfeer  Overdreven ordelijk en duidelijk Chaotisch Ontspannen, ordelijk maar flexibel
 Wat leren kinderen Gehoorzaamheid, slijmen, weinig zelfdiscipline Manipuleren, egoïsme, weinig zelfdiscipline Zelfdiscipline,respect en verantwoordelijkheid
 Gevoelens van  kinderen Vijandig, boos, wrok, gemanipuleerd Verward, schuldig, onveilig Veilig, geliefd, met vertrouwen
 Gevolgen  puberteit Hevige opstandigheid Veeleisendheid en onverantwoordelijk Te hanteren opstandigheid

Ik hoor heel vaak in samengestelde gezinnen de verzuchting: “Wij hebben samen geen problemen, alleen als de kinderen in de buurt zijn dan hebben wij conflicten“.

Het gevaar van een overzicht is dat er soms te harde conclusies worden getrokken, terwijl het bedoeld is als leidraad. Men denkt: mijn puber is opstandig, DUS ik ben te autoritair geweest. Zo is onderstaand schema uitdrukkelijk niet bedoeld!

  • Kunt u uw opvoedingsstijlen niet op elkaar afgestemd krijgen?
  • Bent u geneigd zich bij de kaders van uw partner neer te leggen, terwijl u het eigenlijk oneens bent?
  • Conflicten hierover? Wacht niet tot het erger wordt!! Maak een afspraak via het afsprakenvenster. Soms is één gesprek voldoende!