Scheiden met kinderen

scheiding1 scheiding8    .

De kinderen

Voor kinderen is het erg van belang dat relaties tussen ouders goed blijven. Ik wil niemand tekort doen maar ik vind wel dat iedereen het aan zijn kinderen verplicht is om goed na te denken voordat men gaat scheiden.

(klik op het plaatje om het te kunnen lezen) scheidingsladder

Je blijft samen ouders ook als je gaat scheiden van je partner. Jullie blijven met elkaar verbonden door de kinderen. De ervaring heeft geleerd dat veel relaties stormachtig eindigen. Hoewel fatsoenlijk overleg in 1e instantie niet altijd mogelijk is, kan na verloop van tijd toch vaak een modus worden gevonden waarop men met elkaar redelijk kan omgaan. Na verloop van tijd kan de agressie, boosheid en pijn voldoende zijn geuit om nog eens te proberen te overleggen. De behoefte tot genoegdoening is minder groot.

Hoewel meningen verschillen over de effecten van echtscheiding op kinderen adviseer ik deze stap niet lichtvaardig te nemen. Het is voor kinderen altijd lastig als ouders scheiden, maar het is moeilijk aan te tonen wat nu beter is bij een matig huwelijk: blijven of scheiden. Bovendien is een gelukkige vader/moeder ook heel wat waard voor kinderen.

Ik citeer letterlijk uit Psychologie Magazine van oktober 2011:

“Het is dan ook een mythe dat kinderen beter worden van een scheiding omdat hun ouders zich er prettiger door voelen. In de eerste plaats knappen ouders vaak helemaal niet zo op van een scheiding. Daarnaast hebben kinderen veel minder last van een ongelukkig huwelijk, dan de ouders zelf. En van een scheiding hebben ze wél last (….) Conflicten nemen in de regel dan ook niet af door een scheiding, maar juist toe, blijkt uit verschillende onderzoeken. Niet alleen omdat er in één klap meer onderwerpen zijn om ruzie over te maken, maar ook omdat partners minder hun best doen voor elkaar, (wanneer) het gemeenschappelijke doel is veranderd in ieder voor zich.

Ook dr. Ed Spruijt, docent en scheidingsonderzoeker aan de Universiteit van Utrecht en autoriteit op dit gebied, geeft aan dat kinderen bij echtscheidingen minder goed presteren, depressiever zijn en ook vaker zelf scheiden.

Soms kan het niet anders en is scheiden de enige optie. Het heeft echter weinig zin om u schuldig te voelen over de beslissing, als deze eenmaal genomen is. Probeer de schade te beperken door goed overleg. Schuldgevoel is nutteloos, bovendien leidt dit vaak tot verwennen (hetgeen ook schadelijk is). Er wordt op dit moment aan wetgeving gewerkt rondom verplichte ouderschapseducatie bij echtscheiding. Dit zal ook bij Interpunctie worden geboden. Vooruitlopend op deze verplichting kunnen ouders ook nu reeds ouderschapseducatie op vrijwillige basis krijgen bij Interpunctie.

Omdat kinderen van gescheiden ouders vaak moeilijkheden hebben heb ik hier een filmpje over het gevoel van bestaansrecht. Dit filmpje is weliswaar met een ander doel gemaakt maar legt toch uit hoe belangrijk het is dat ouders het kind zien en liefhebben.

Sites over scheiden met kinderen, zie links.

divorce-children    scheiding19

voorw-en-tarievenabonneer-mnd-column