Voorbeelden van Hulpvragen

voorbeelden

(Uitspraken waarin hulpvragen vervat zijn van (stief-)ouders) en / of hun omgeving).
Voorbeeld uitspraken van ouders/stiefouders
 •  Mijn vriend is onaardig tegen mijn kinderen” zegt de vrouw wier vriend geen contact heeft met zijn kinderen.
 • Sinds ik er ben, wordt maar aangenomen dat ik er voor de kinderen ben..”zegt een vrouw die zowel voor de eigen kinderen als voor die van haar man zorgt.
 • Ik hou niet zoveel van haar kinderen als die van mij”zegt een stiefvader met ook eigen kinderen.
 • Mijn kinderloze vriendin wil graag nog een kind, maar ik heb daar geen behoefte  meer aan” zegt een vader van vier kinderen.
 • Eerst komen de kinderen, dan zij zelf, dan de hond, en dan kom ik” zegt een stiefvader die bij zijn vriendin is ingetrokken
 •  “Mijn vriendin laat over zich lopen en als ik de kinderen aanspreek heb ik ruzie!” zegt een man die geneigd is in te grijpen in de relatie tussen de puberkinderen en zijn vriendin.
Voorbeeld uitspraken van hun omgeving:
 • Waarom is het zo ingewikkeld? Als de kinderen het goed met elkaar kunnen vinden is er toch niks aan de hand?
 • Bij een tweede relatie is het toch veel eenvoudiger? Je hebt al zo veel geleerd wat er fout kan gaan….
 • Hoe moet ik omgaan als opa/oma met mijn “stief-kleinkinderen”…. het voelt toch anders als echte kleinkinderen?
 • Wij gaan regelmatig met nichtjes en neefjes op stap…. moeten wij nu de nieuwe “stiefnichtjes en -neefjes” ook meenemen?
 • Gezamenlijke feestjes zijn problematisch omdat er een deel niet écht bijhoort in onze beleving….. Hoe kunnen wij dat opppakken?

scheiding20           CB009188

Hulp aan ouder en stiefouder:
 • om de invloed van de kinderen op hun relatie eerst hanteerbaar en later zelfs plezierig te maken
 • wanneer hun beleid rondom opvoedingszaken is vastgelopen dit weer vlot te trekken
 • stapsgewijs weer grip krijgen op de situatie, de sterke kanten van iedereen optimaal te benutten en de zwakke kanten zo nodig wat te versterken
 • om hun relatie weer plezierig te laten verlopen en de relatie tussen de stiefouder en eigen kind aanzienlijk te verbeteren

Ik werk meestal alleen met de volwassenen, maar soms is het handig om ook de kinderen erbij te betrekken.

Ik help mensen hun conflicten te bespreken en emoties te uiten. Heftige emoties staan de communicatie vaak in de weg. Daarom help ik ook als er communicatieproblemen zijn tussen de ex-partners en stiefpartners. Soms zitten er dus twee stiefgezinnen in mijn spreekkamer. Soms ook alleen de natuurlijke ouders.

Voorbeelden van hulp aan grootouders

(en andere mensen in de omgeving van een stiefgezin) in de omgang met hun nieuwe schoonzoon/-dochter en hoe zij zich kunnen verhouden tot hun stiefkleinkinderen in combinatie met eigen kleinkinderen.

Herkent u een van deze hulpvragen? Of heeft u een andere vraag? Maak een afspraak via het afsprakenvenster of bel 0413-310795 of 06-21.59.24.35.

Probleem met de afstand Veghel / uw woonplaats?

Woont u ver weg? Momenteel (maar dat is tijdelijk)  is er een spectaculair aanbod voor de cursus “Samengesteld Opvoeden”. Deze cursus zit nog in een experimentele fase, maar ik ben ervan overtuigd dat u er heel veel van zult leren. Lees verder

Evt. vindt u de  patchworkdag beter passend? Er zijn ook andere alternatieven (eerst een gesprek van anderhalf tot twee uur, de overige hulpverlening middels begeleiding op afstand), vul het afsprakenvenster rechtsonder in. Wacht niet langer, het gaat niet vanzélf beter.