Consulten met uw partner/gezin

De meest effectieve vorm van hulp is het face-to-face-contact*. Niets werkt sneller, beter, en is meer op uw vraag afgestemd. Bovendien wordt meegedacht over de toekomst. Op grond van ervaringen zijn bepaalde situaties vooraf te voorspellen door de Stiefplan Coach, waar u mogelijk nog niet aan gedacht hebt. Daarmee kunt u alvast rustig nadenken over oplossingen voor problemen die zich in de toekomst kunnen voordoen.

*uiteraard wordt met face-to-face-contact bedoeld het contact van u beiden met Nellie Timmermans, soms ook aangevuld met uw kinderen.

Veruit te prefereren boven cursussen (die algemeen zijn) en niet precies uw vraag behelzen. Want iedere situatie is anders, kleine details kunnen verschillen maar daarom ook een heel andere oplossing vragen. Ook als de oplossing niet direct bedacht wordt, zal Nellie Timmermans zich inspannen om desnoods via collegiale vragen toch een antwoord op uw vraag te kunnen geven.

Het is de ervaring dat mensen in groepen ook steun ondervinden, maar niet altijd is men bereid en in staat om het achterste van de tong te laten zien. In individuele gesprekken is dit eveneens niet gemakkelijk, maar toch iets eenvoudiger. De hulpverlener dient immers uw privacy te respecteren.

Een eerste gesprek duurt vaak anderhalf tot 2 uur als het gaat om samengestelde gezinnen, maar dan gaat u meestal ook direct naar huis met een aantal oplossingen, mogelijkheden tot een andere aanpak. Soms kiezen mensen ervoor het hierbij te laten en dat staat iedereen vrij. De laatste tijd bied ik vaker aan om er toch nog, zelfs als er geen vraag is om een traject te gaan doorlopen, één vervolggesprek aan toe te voegen. Het implementeren van veranderingen werkt vaak beter met de bekende “stok-achter-de-deur”. Maar hiertoe wordt zeker niet aangedrongen, u kiest zelf.

Naar voorwaarden en tarieven

Afspraak maken of informatie vragen? info@interpunctie.nl