Onvoldoende bekendheid Stiefplan Coach

Onvoldoende bekendheid van de Stiefplan Coach (voor Samengestelde Gezinnen)

Er zijn nog steeds mensen die nooit van een Stiefplan Coach gehoord hebben. Het zou mooi zijn alle beroepsgroepen die met scheidingen te maken hebben (mediators, advocaten, etc.) standaard zouden attenderen op het bestaan van de gecertificeerde Stiefplan Coaches.

Als beide partners kinderen hebben uit hun vorige relatie betekent dat vaak een groter huis, bouwen/verbouwen, een grote hypotheek en verhuizingen, soms naar heel andere delen van Nederland. Op de roze wolk het verliefde stel overhaaste stappen. Naarmate de tijd verstrijkt kleuren roze wolken vaker grijs.  En soms barsten er hevige onweren los boven het Samengesteld Gezin.

Je relatie wordt beïnvloed door kinderen

Kinderen van je partner kunnen soms niet met jouw kinderen overweg, hebben een totaal andere geschiedenis en/of zijn heel anders opgevoed. Met duidelijke grenzen of  nauwelijks grenzen. Met een ander normbesef, met speciale wensen rondom eten, noem maar op. En kinderen met gedragsmoeilijkheden, wel of niet veroorzaakt door de scheiding. Na verloop van tijd vraagt het stel zich af: hadden we nu wel dat dure grote huis moeten kopen? Hadden we die hypotheek wel op onze gezamenlijke schouders moeten nemen? Hadden we misschien beter kunnen LAT-ten?

Coaching vooraf

Het was waarschijnlijk beter geweest om vooraf een Stiefplan Coach te raadplegen. Veelal worden in  Samengestelde Gezinnen (stiefgezinnen) dezelfde dingen over het hoofd gezien. Verliefdheid geeft blinde vlekken en zonnige verwachtingen. Dat is mooi maar ook riskant.

Volgens de schattingen eindigt 60 tot 70% van de Samengestelde Gezinnen  in een mislukking (méér dus dan normale (eerste) huwelijken in scheidingen: 40-45%). Coaching zou verwachtingen temperen, gelukzalige verliefdheden in de kiem smoren, maar de ellende van een tweede mislukte relatie is erger. Vaak zijn er verhuizingen, soms naar een ander deel van het land, waardoor de ene partner (of diens kinderen) verder moeten reizen voor de omgang tussen ouder en kinderen. Dit geeft vervelende wijzigingen in bestaande omgangsregelingen ouder en kind elkaar minder zien. Het invulling van het ouderschap verandert.

In de praktijk   

Maar ook vriendschappen, familie en de baan van de verhuizende partner veranderen nogal eens. En als je dan een Limburger bent en nu met je Samengesteld Gezin in Noord-Holland woont, en dit toch wat minder blijkt te functioneren dan verwacht ben je als verhuisde partner alles kwijt….. Juist wanneer je mensen nodig hebt om op terug te vallen, zijn die er niet meer (tenminste, niet om de hoek). En de buitenwereld begrijpt ook niet waar je mee worstelt: “je wist toch waar je aan begon?”

Als het kind van je partner je niet ziet zitten, niet wil luisteren of je het gevoel geeft dat je er niet bij hoort wordt je flink op de proef gesteld.

Veranderingen voor de kinderen

Een kind ervaart het niet als “bonus” als het er plotseling een volwassene bij krijgt die zich met zijn kinderleven bemoeit. Huisregels worden onder invloed van de visie van een stiefouder veranderd, de stiefouder kan specifieke (on)hebbelijkheden hebben of kinderen van de stiefouder een flinke invloed (soms ook positief). Kinderen die wellicht heel anders zijn dan zijzelf, die van heel andere spelletjes houden, die veel ouder of juist veel jonger zijn.

Niets positiefs?

Op den duur kan het zeker positief uitpakken. Er zijn heus wel kinderen die gelukkig opgroeien in een Samengesteld Gezin. Kinderen ervaren hoe prettig het kan zijn om een volwassene in de buurt te hebben die reageert met vertrouwen en stimulans i.p.v. de overdreven  bezorgdheid van de eigen ouder.  Zo kunnen zij ervaringen opdoen waartoe ze misschien door de eigen ouder niet waren gestimuleerd. Zij leren bovendien beter rekening te houden met anderen.

Een stiefouder kan wel degelijk een bonus zijn.  Ook hand- en spandiensten (kinderen wegbrengen of ophalen, plakken van fietsbanden of helpen met huiswerk) leveren op den duur waardering op.

Communicatie rondom heftige gebeurtenissen

Opgroeien in een Samengesteld Gezin biedt mooie kansen, maar het kan kinderen ook beschadigen. Ouders hebben begrip voor hun eigen kind en voelen verschil tussen het eigen kind en dat van de partner.  Steeds moet men zich realiseren hoe de eigen rol moet worden ingevuld. Niets is vanzelfsprekend. Bij heftige gebeurtenissen (huwelijk, geboorte, overlijden, begrafenis) blijft het steeds weer belangrijk wie er vernoemd wordt op de kaart, wie er op welke plaats mag zitten of staan.

Alles is oplosbaar mits er met empathie wordt gecommuniceerd. Een overleden moeder, wiens zoon gaat trouwen, blijft belangrijk. Stiefmoeder kan nóg zo’n belangrijke rol hebben gespeeld in de opvoeding, zij mag niet automatisch de plek innemen van de moeder.

Een zonnige toekomst

Roze wolken geven torenhoge verwachtingen. Het verliefde stel overziet de consequenties niet altijd van het vormen van een Samengesteld Gezin, vooral ook omdat deze voor alle partijen groter blijken dan vooraf te overzien waren.

Een gecertificeerd Stiefplan Coach is met al deze situaties bekend en kan allerlei gevolgen overzien die mogelijk in de toekomst gaan spelen. En goede voorbereiding is het halve werk.

Het grote huis voor het Samengestelde Gezin, die hoge hypotheek, die auto waar we allemaal in kunnen, die verhuizing naar een ander deel van het land…

Maar ook: kinderen die een specifieke aanpak vergen, gedoe met ex-partners, verschillende opvoedingsculturen, andere visies.  Af en toe onweer hoort erbij, een zonnige toekomst is mogelijk, juist als je voorbereid bent op donkere wolken.

Folders aanvragen om uit te reiken aan potentiële stiefouders?  Mail info@interpunctie.nl