De buikspreekpop van moeder

In de woorden van mijn stiefdochter hoor ik steeds de woorden van haar moeder”. Dat hoor ik nogal eens van stiefmoeders. Moeder zegt bv. dat stiefmoeder geen verstand heeft van opvoeden, en stiefdochter herhaalt dit als ze bij vader is. Niet altijd kwetsend bedoeld, maar vaak wel. En stiefdochter papegaait er lustig op los.

Jaloezie

Moeders zijn soms jaloers op de stiefmoeder, die haar man heeft “ingepikt” en die haar best doet om goed met de kinderen overweg te kunnen. Moeder maakt vervelende opmerkingen en kinderen nemen dat over, zoals kinderen alles overnemen.

Kinderen nemen allerlei gedrag over

Denk aan roken en drinken, maar ook bv. vloeken of juist prekerigheid. Maar ook hobby’s, voorkeuren en allerlei gedragingen. Dat is soms leuk om te zien, maar ook confronterend. Je ziet dat je dochter haar wenkbrauwen optrekt, precies zoals jij dat doet (en jouw moeder dat vroeger deed!)

Hoe is dat voor jou als (aanstaande) stiefmoeder

In het geval van een stiefkind is dat voor stiefmoeders storend, omdat zij meestal niet zo kapot is van de natuurlijke moeder. En als je dan dat verfoeilijke gedrag van “dat mens” terug ziet bij je stiefkind is dat niet leuk. Soms gaan kinderen zelfs het gedrag van stiefmoeder imiteren en laten ze dat bij moeder zien.

Maar zoals je het van je eigen kinderen verdraagt dat ze jouw vervelende gedragingen copiëren, moet je dat gedrag van je stiefkind ook tolereren. (Behalve uiteraard als het anderen of zichzelf schaadt.)

Afreageren….

Uiteraard ben je verantwoordelijk voor je eigen gezondheid. Afreageren (erover praten met een vriendin) kan helpen. En verder: je grenzen stellen. Dus bekijken wat “redelijk” is in de contacten tussen natuurlijke ouders en stiefouders. Het kind moet centraal staan, maar dat wil niet zeggen dat ouders men elkaar pijn mag doen. Soms is het teveel gevraagd om feestjes samen te vieren. Als dat wel kan is een wat zakelijker opstelling vaak beter. Zodra men “gezellig” gaat lopen doen tegen mensen die men niet leuk vindt, lopen spanningen toch via een andere weg weer op. Je hoeft elkaar niet aardig te vinden, je moet elkaar wel respecteren.