De ex-partners (ouders)

De ex-partners (ouders)

De rode vader en de groene moeder staan buiten het Samengesteld Gezin, maar hebben veel invloed, omdat zij nu eenmaal de ouders zijn van jullie beider kinderen. Enerzijds woon je samen met je partner (en evt. diens kinderen) en moeten zij zich allemaal prettig voelen in jullie gezin. Anderzijds is de afwezige ouder nog steeds vader (of moeder) van jouw kind en móet die een belangrijke plek hebben als het om de opvoedingsverantwoordelijkheid gaat.

Het spreekt dan ook vanzelf dat je (ongeacht wat je van je ex-partner vindt) de moeder/vader van je kinderen  met respect behandelt en met respect over hem/haar spreekt.

Je hoeft met je ex-partner niet per sé geweldig overweg te kunnen, maar het is wel handig als je goed kunt overleggen. En het is ook handig als je nieuwe partner en je ex-partner het ook redelijk met elkaar overweg kunnen. Is dit niet het geval dan is het voor de kinderen héél lastig, en zal ook jullie gezinssituatie hieronder lijden. Ook hierin help ik graag.

Tegelijk hoor ik vaak dat men elkaar dwars zit. Als de vader wit zegt, zegt de moeder zwart of omgekeerd. Vaak is dat een kwestie van onvoldoende “los zijn van elkaar”, waardoor men via het contact (ook al is dat negatief) toch blijft vasthouden aan het verleden. Het kan ook andere redenen hebben. Soms líjkt het vooral of men elkaar dwars wil zitten, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is. Communicatie hierover is het sleutelwoord en ook daarin kan ik begeleiden.

Soms is er sprake van een persoonlijkheidsstoornis bij een van de ex-partners, waardoor communicatie moeilijk of onmogelijk blijft. Zelfs dan is er vaak toch een oplossing vindbaar waardoor men er beter in slaagt de conflicten weg te houden uit je samengesteld gezin. Dat is dan vaak een betere manier zoeken om te communiceren en afspraken maken die haalbaar zijn. Je kan de ander niet veranderen, maar je kan wel je eigen manier van communiceren aanpassen, zodat het minder conficten geeft. Immers: voor een conflict heb je minstens twee mensen nodig. Lees hier ook verder

Merken jullie dat jullie er samen niet uitkomen. Wacht dan niet te lang. Het wordt vaak alleen maar erger en in het begin is alles nog relatief gemakkelijk op te lossen. Maak een afspraak, mail naar info@interpunctie.nl of bel tel. 0413-310795 of 06 – 21 59 24 35.