Helaas is het nog eerder uitzondering dan standaard dat gescheiden ouders bij het aangaan van een nieuwe relatie zich tevoren op de hoogte stellen van do’s en don’ts. Om over een

gedegen voorbereiding nog maar niet te spreken….

 

Verminderd toerekeningsvatbaar.

Nieuwe partners zijn smoorverliefd en zijn ervan overtuigd dat zij de hele wereld aankunnen.

Ik hoorde gisteren iemand zeggen: ouders zijn dan tijdelijk verminderd toerekeningsvatbaar. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet verantwoordelijk zijn.

 

Op de achtergrond

Gelukkig zijn er ook samengestelde gezinnen waar het een gezellige boel is. Waar de ouders zich permissief opstellen, de ex-partners niet al te moeilijk doen, de kinderen goed met elkaar kunnen opschieten, en het belangrijkste: waar de stiefouder zich op de achtergrond plaatst.

 

Moederen en vaderen

Op de roze wolk verblijven is tijdelijk, zijn vuile sokken of haar matige kookkunst verdragen blijft meestal. Ook blijft het opvallend dat vrouwen (stief/bonusmoeders) meer geneigd zijn om de zorg voor kinderen op zich te nemen dan stief/bonusvaders.  Voor een stuk zit dit ingebakken, voor een deel ook wordt het verwacht van de buitenwereld. Men heeft het regelmatig over “moederen” en zelden over “vaderen”.

 

Stank

Na verloop van tijd ontstaat er vermoeidheid: verdorie, ik sjouw me een ongeluk en wat krijg ik? Stank voor dank. En dat klopt. Kinderen zijn niet dankbaar, ook niet naar hun eigen ouders. En daar waar de loyaliteit bij kinderen wél eindeloos is naar eigen ouders, is die er niet naar stief/bonusouders.

 

Corrigeren

Nu valt het ook niet mee voor stiefmoeders om zich op de achtergrond te houden, zeker niet als zij meer tijd doorbrengen met de kinderen van hun vriend. Want corrigeren is bij kinderen nu eenmaal nodig zo af en toe, en hoe verhoudt zich dat met “op de achtergrond blijven”?

 

Mandaat

Er is geen standaardoplossing, maar meestal gaat het erom dat de ouders elkaar mandaat geven om te handelen. En dat de kinderen hiervan op de hoogte zijn. Hoe je dat doet?

Daarover een andere keer meer.