De tweede poging

 

Jaren geleden waren ze bij mij geweest. Ze hadden toen problemen in verband met een te snel besluit om samen te wonen. Zij hadden zich niet gerealiseerd hoe lastig een samengesteld gezin kan zijn. Na verschillende gesprekken bleef het problematisch. Uiteindelijk gingen ze destijds dan ook weg met het besluit om uit elkaar te gaan. Triest.

 

Was de tijd er rijp voor?

Mevrouw belde mij nu weer voor een afspraak. Zij wilde opnieuw een afspraak i.v.m. het vormen van een samengesteld gezin. Ik dacht dat ze een andere man had leren kennen, maar toen ze aan de deur stonden zag ik twee bekende gezichten. Al die tijd hadden zij ge-LAT. Er waren ondertussen allerlei dingen gebeurd, zeker geen onbeduidende zaken. Ook ernstige ziektes, weinig was hen bespaard gebleven. Enkele van de kinderen waren inmiddels het huis uit, nu leek de tijd rijp om het nog eens te proberen.

 

Botsingen

Nu de plannen dichterbij kwamen werd mevrouw ineens weer bang dat haar zoon en haar partner wéér zouden gaan botsen, zoals voorheen. En ik kon haar geen ongelijk geven, zeker omdat ik merkte dat haar partner nog hetzelfde reageerde als destijds. Mevrouw vertelde  dat haar zoon ook erg moeilijk was, en dat ze het vaak voor hem op nam. Het was immers haar kind. Meneer vond dat ze het nog steeds te vaak voor hem op nam.

 

De lieve vrede

Een gesprek met de kinderen (of de zoon) erbij, dat zagen zij absoluut niet zitten.

Ik vroeg hoe het kwam dat zij daar zo tegenop zagen. Mevrouw was bang dat er ruzie van kwam òf dat er niets op tafel zou komen. En inderdaad: meneer was (net als destijds) van plan om in zo’n gesprek de lieve vrede te bewaren en als dat niet zou lukken….tja…..

Hij  kon nog steeds niet over zijn emoties praten en àls hij dat dan deed kwam er ruzie van. Na enkele gesprekken hierover kwamen ze wél samen met de betreffende zoon.

 

Verhelderend

Het gesprek verliep goed, ook meneer had inmiddels gemerkt dat het beter was om wel te zeggen wat hij vond. Hoewel het gesprek goed verlopen was, was het voor mevrouw duidelijk dat ze niet meer wilde samen wonen, en dat ze daarom bleven LAT-ten. Ook dat kan een goede uitkomst zijn.