Kennismaking

naar voorwaarden en tarieven

De naam van mijn praktijk is Interpunctie 

(een begrip uit de taalkunde: het plaatsen van punten en komma’s). Het is een circulaire visie: als de ene persoon verandert, verandert automatisch ook de andere.

.

Ik  ben gespecialiseerd in nieuw samengestelde gezinnen. Ik noem deze gezinnen zelf  ook vaak “stiefgezinnen”.

Stiefplan Coach, Relatietherapeut en Gezinstherapeut

Reeds voordat de opleiding bestond was ik geïnteresseerd in de problematiek van Samengestelde Gezinnen. Ik merkte te vaak dat hulpverleners hen behandelde als een “gewoon” gezin. Dat vond ik totaal niet juist.

Ik ben als een van de eersten in Nederland opgeleid tot gecertificeerd Stiefplan Coach, en een van de weinigen die ook een opleiding heeft als relatie- en gezinstherapeut. Er zijn bijvoorbeeld ook stiefplancoaches die als basis kindertherapeut zijn en die vanuit hun deskundigheid zich gespecialiseerd hebben in samengestelde gezinnen. Ik richt me meer op de positie en de rol van ouder(s), stiefouder(s) in een samengesteld gezin, maar ben tevens thuis in de conflictsituaties met ex-partners, die vaak een rol spelen. Uiteraard dienen altijd de belangen van kinderen voorop te staan. Kinderen bepalen niet wat er gebeurt maar worden eveneens geconfronteerd met mensen waarvoor zij in eerste instantie niet zouden kiezen. Uiteraard moeten hun meningen worden meegewogen en moeten hun belangen voorop staan. Bij reeds volwassen kinderen ligt dat anders, maar ook daar is het de kunst hierin een evenwicht te vinden. In dergelijke situaties spreek ik niet van een Samengesteld Gezin, want zijn de kinderen al uit huis.

Stiefplan coach
Gecertificeerd Stiefplan Coach

Sinds 1999 heb ik als relatie- en gezinstherapeut een eigen praktijk en sinds 2002 hou ik me intensief bezig met samengestelde gezinnen. Zelfs zodanig dat ik me specialist durf te noemen.

HET grote verschil met andere praktijken, hulpverleningsinstellingen en met andere Stiefplan Coaches

Juist het feit dat ik relatietherapeut ben (naast gecertificeerd Stiefplan Coach) geeft extra waarde voor samengestelde gezinnen. Veel hulpverleners die tevens de opleiding tot Stiefplan coach hebben zijn dit vanuit hun eigen ervaring gaan doen. Daar is niets mis mee, maar het gaat bijna altijd om vrouwen die vanuit het vrouwelijk perspectief kijken, waarbij het relationele aspect weliswaar vanuit hun ervaring wordt meegenomen, maar minder neutraal en vanuit het relatie-perspectief. Daarom zijn er ook meer stiefMOEDERinitiatieven waarbij de stiefVADER soms kan aansluiten. Een relatie- en gezinstherapeut gaat er automatisch vanuit dat beide volwassenen hun verantwoordelijkheid dienen te nemen.  Zij zijn tenslotte de basis van het samengesteld gezin.

Nog een verschil met andere praktijken en hulpverleningsinstellingen

Ik hou niet van bureaucratie. Ik hou van aanpakken. Iemand zei: jij pakt de koe bij de horens.  (Dat zal mijn boerenachtergrond wel zijn…) Daarom kunt u altijd snel terecht (behalve als ik ziek of met vakantie ben). Ik ben niet vaak ziek en neem vaak korte vakanties. Voor uw gemak: ik geef veel informatie voor de liefhebber, maar u hoeft niet alles te lezen.  Voor u zijn mogelijk de tarieven wel belangrijk. Zie rechterbalk.