“Gedoe” met de ex-partner(s) in een samengesteld gezin

 

Ruzie, conflicten, andere ideeën over de opvoeding, afspraken die niet nagekomen worden, etc.
“Gedoe” met ex-partner(s) in een Samengesteld Gezin

De ex-partners blijven ouders wat er ook gebeurt. Steeds vaker hoor je dat de “stiefvader” door kinderen gezien worden als hun eigen vader. Mooi dat de stiefvader een rol kan spelen in de ontwikkeling van het kind en iedere stiefouder kan een prachtige rol vervullen als aanvullende volwassene, waarop het kind kan vertrouwen. Maar de stiefouder wordt nooit de vader en vroeg of laat zal het kind de behoefte hebben om de eigen vader zijn rechtmatige plek te gunnen (behalve misschien in ernstige verwaarlozing/seksueel misbruik, etc.).

Ik ga ervan uit dat iedere stiefouder beseft dat zijn/haar plaats t.o.v. de kinderen een terughoudende is, aangezien de eigen “natuurlijke” ouder op de 1e plaats komt. En dan moet je wat met elkaar…… Ondanks misschien ruzie en jaloezie, conflicten over ander opvoedingsstijlen, conflicten over afspraken die gemaakt moeten worden en mogelijk niet worden nagekomen, etc.

Het kan een tamelijk machteloos gevoel geven om je kinderen uit handen te geven aan de ouder die een andere visie op de opvoeding van de kinderen heeft dan jij. Echter het zijn ook zíjn/háár kinderen….. Tenzij de andere ouder onverantwoord handelt moet je ervan uit kunnen gaan dat de kinderen bij de andere ouder ook in goede handen zijn, ook al heeft deze misschien andere waarden en normen, een andere visie op opvoeding en op nog vele andere dingen in het leven.

Men kan daar wel degelijk invloed op uitoefenen, maar dat is niet eenvoudig. En het is ook geen “trucje” wat in elke situatie werkt. Het is daarom noodzakelijk om heel goed in kaart te brengen hoe jullie situatie is, wat jullie afspraken zijn, hoe de situatie van de ex-partner is, hoe hij/zij in elkaar zit, wat hem wel of niet raakt. Dan kun je een individueel actieplan opzetten, om op een rustige manier enige verandering aan te brengen in de situatie. Dat kan zelden op stel en sprong, en dat is meestal ook niet nodig.

Willen jullie ook eens kijken wat er mogelijk is ? Maak snel een afspraak.

 

Algemene Voorwaarden en Tarieven