“Gedoe” in de familie

Conflicten rondom schoonzussen/schoonbroers/hele schoonfamilies komen regelmatig voor.

Schoonzussen die voorheen gezellig samen gingen shoppen kijken elkaar niet meer aan. Broers die twee handen op één buik waren in het verleden zien elkaar alleen nog bij hun ouders. Verder gaan ze elkaar uit de weg. De grootouders lopen op eieren om iedereen toch “bij de club” te houden…. En er zijn ook grootouders die niet in de gaten hebben dat ze verschil maken tussen de “echte” kleinkinderen  en de “stief”-kleinkinderen (terwijl alle kinderen toch vooral kinderen zijn).

Soms hebben conflicten te maken met lastige karakters, maar meestal vooral omdat de situatie ingewikkeld is. En iedereen bekijkt de situatie vanuit zijn/haar perspectief. Gewone kleine dingen als feestjes, uitjes, cadeautjes voor kinderen, aandacht voor kinderen kunnen hele families splijten. Mediation is daarvoor meestal niet de oplossing omdat er dan toch teveel in het juridische kader wordt gedacht. Bovendien zijn daar geen “potjes” voor en mediation is voor de meeste gewone mensen tamelijk prijzig.

Geschoold als stiefplancoach maar ook als mediator, maatschappelijk werker, relatietherapeut en gezinstherapeut kan ik in dat soort situaties hulp bieden. Echter, dit wordt niet vergoed door zorgverzekeringen. Aangezien mijn tarieven een stuk lager zijn dan die van mediators (zie tarieven en voorwaarden) is deze hulp toch ook voor u bereikbaar.

Ieder conflict is anders, dit soort conflicten zijn vaak heftig, emotioneel en bijzonder ingewikkeld. Maar aangezien ik al zoveel jaren ervaring heb in “stief-situaties” en al zoveel heb meegemaakt op dat gebied, kan ik soms kleine wonderen doen. Toch zijn er geen “vaste regels” en “protocollen” voor, kortom, telkens moet het wiel worden uitgevonden. Daarom dit aanbod:

  •  Iedere partij in het conflict wordt één keer apart uitgenodigd voor een gesprek van 1 uur tot 1½  uur.  Iedere partij krijgt een factuur hiervoor.
  •  Daarna indien mogelijk een gezamenlijk gesprek waarin begrip wordt bevorderd voor elkaars standpunten, meestal  1½ – 2 uur. Iedere partij betaalt de helft.
  •  Zo nodig nog een gesprek ter afronding, meestal 1½ tot 2 uur. Iedere partij betaalt weer de helft.
  • (Zo nodig kan een extra gesprek bij een van de partijen worden toegevoegd, wanneer de situatie hardnekkig is, of nog iets anders vraagt) 1½ uur

Bij een conflict tussen twee partijen zou dit betekenen per partij   1 uur tot 1½  uur + 1 uur + 1 uur  (evt. + 1 ½ uur)   = 3 – 3½ uur  en bij de hardnekkige situatie nog eens wat langer.

Vaak is het ook nodig of wenselijk dat een van de partijen nadrukkelijk door mij moet worden uitgenodigd, omdat er teveel gebeurd/gezegd is om iemand direct te laten instemmen. Dan kan het een verzwarende factor zijn als dan ook nog blijkt dat er kosten aan verbonden zijn.

Daarom bied ik aan om het 1e gesprek van “de tegenpartij” (een woord waar ik niet van hou maar voor de duidelijkheid toch gebruik) GRATIS te doen.

Want problemen in je familie…daar zit niemand op te wachten….