JFV: Kenmerken van PAS bij volwassen dochter

Het ging hier om een volwassen, zeer zelfstandige dochter, die wel in beeld was bij moeder maar die probeert het gedrag van haar moeder te sturen, alsof moeder geen eigen leven mag hebben en haar huidige leven nog steeds moet opofferen aan de wensen van haar dochter.

Mijn vraag was: welke dingen doe ik goed en zou ik beter kunnen doen in het contact met mijn dochter, die sinds 8 jaar kenmerken van PAS laat zien?
Nellie snapte snel mijn verhaal en wat ik prettig vond was dat ze niet zozeer de rol van hulpverlener aannam, maar bescheiden en gevoelsmatig naast me ging staan als deskundige. Enerzijds gaf ze aan dat ik er trots op mocht zijn dat ik niet op dezelfde manier als mijn ex-man de strijd was aangegaan, anderzijds dacht ze mee over hoe ik ruimte zou kunnen innemen wat betreft mijn vriend. Niemand, en ook mijn dochter niet, heeft het recht om iemand van wie je houdt, te weren uit je leven. Nellie gaf als tip om voorlopig niet zozeer zijn naam, maar het woordje ‘wij’ te gebruiken naar mijn dochter en haar te laten merken dat ik het fijn heb met hem. Heel prettig was het dat Nellie mij perspectief gaf: het komt goed met haar en jou, al kan dat nog jaren duren. De dag na het gesprek mailde ze mij nog een overpeinzing, dat voelde betrokken. Kortom: de eenvoud van het gesprek, van mens tot mens, het sterkte me.
JFV