Online hulpverlening (evt. in combinatie met face-to-face)

Online hulpverlening                                            (evt. in combinatie met face-to-face).

     

 

Voor degenen die “niet om de hoek” wonen.

 Ik krijg regelmatig een vraag van een of beide partners in een samengesteld gezin uit bv. Noord- of Zuid-Holland, Drenthe of Zeeland. Ik weet eigenlijk meestal al direct wanneer men het probleem presenteert of ik hen zou kunnen helpen. En heel vaak is dat zo. Soms vermoed ik dat enkele uurtjes investeren voldoende zou zijn om het probleem een stuk leefbaarder en misschien zelfs wel opgelost te krijgen. In het verleden hield ik wel eens enquêtes waarin men soms aangaf er graag € 600,– tot € 700,00 voor over te hebben om van de problemen verlost te worden. Nou is dat gemakkelijk gezegd, en er zijn heel veel mensen die zoveel geld niet kunnen missen. En dat is ook helemaal niet nodig.

Aantrekkelijk aanbod, vooral bij ingewikkelde en langdurige, stevige problemen

Ik heb daarom een mooi aanbod ontwikkeld waarvan regelmatig gebruik gemaakt wordt (gelukkig zit ik niet élk weekend vol 😉). Men maakt een afspraak voor een hele dag (meestal 4-5 uur) en men hoeft alleen de uren te betalen die men daadwerkelijk hier is geweest. Gebruikt men slechts één uur betaalt men één uur. Bij de meeste mensen betekent dit ’s ochtends 2 uur en na de middag nog 1-2 uur, dus totaal 4 uur. Aangezien ik deze situatie dan helemaal kan uitpluizen, precies weet hoe de situatie in elkaar zit, kan ik dan bij evt. problemen die zich vaker voordoen of zich blijven herhalen (wellicht in andere vorm) snel en eenvoudig via mail/skype/telefoon inhaken en adviseren hoe om te gaan met het probleem wat zich NU voordoet. En als u ver weg woont bied ik dat zelfs aan op zaterdag, en wellicht zou in zeer speciale gevallen zelfs een zondag nog mogelijk zijn. Het kan ook op een door-de-weekse dag. Ook dan reserveer ik een hele dag voor u.

De lunchpauze

In de lunchpauze kunt u op eigen gelegenheid gaan lunchen in Veghel (gelukkig kan dat weer na Corona) en nog eens recapituleren wat u wel/niet goed begrepen heeft, en of er nog vragen zijn. Ook kan daarna nog eens worden teruggekomen op dingen die nog niet helemaal helder waren, of waarbij een bepaalde achtergrond nog niet is meegenomen. Het komt voor dat men in het begin niet het achterste van hun tong laten zien en dus informatie achterhouden. Dat is heel begrijpelijk, maar om goed te kunnen helpen is het belangrijk dat ik weet wat er speelt, ook al lijkt het misschien kinderachtig of raar, of wat dan ook.

Wat als niet alles is opgelost

De meeste mensen hebben dit na zo’n dagje nog wel één of twee keer nodig, bij sommigen is het probleem na zo’n dag al helemaal opgelost. Voor de zekerheid spreek ik af dat ze kunnen mailen en bellen als het nodig is, maar vaak hoor ik achteraf dat men misschien over enkele jaren nog eens terugkomt. Ook dit gebeurt wel eens. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen om voor ingewikkelde zaken nog een keertje extra te rijden. Dat kan maar is eigenlijk zelden nodig, want als ik mensen en hun situatie ken, kan ik snel inhaken op datgene wat zich voordoet. Dan is het vaak telefonisch, evt. in combinatie met uitleg via mail het gemakkelijk binnen een uurtje af te handelen.

Waarover het allemaal kan gaan

Ik denk in alles met u mee wat te maken heeft met het vormen/bestaan van een samengesteld gezin:

  • Huidige moeilijkheden
  • Te verwachten moeilijkheden
  • Allerlei communicatie- en opvoedingsproblemen en -vragen
  • Problemen in de familie
  • Problemen in relaties met vrienden
  • Hoe je met de ex-partners (andere ouders) omgaat
  • Wat je je kind wel/niet vertelt
  • Hoe je ervoor zorgt dat je nieuwe partner zich niet buitengesloten voelt
  • Welke dingen je mag verwachten (en toelaten) van jullie nieuwe partner en welke dingen niet (bv. mag je partner jouw kind straffen?)

Ik zal zelfs soms problemen voorzien die binnen afzienbare tijd mogelijk gaan opspelen, terwijl u daar nog niet aan gedacht heeft. Ik zal deze benoemen, maar u beslist of daar aandacht aan wordt besteed.

Educatie, dus u leert het zelf oplossen

Aangezien mijn hulp ook veel educatieve elementen bevat, zijn heel veel problemen terug te voeren op dat educatieve model. Dit betekent dus dat een probleem wat we hebben uitgediept, vaak door jullie zelf ook beter gehanteerd kan worden, als je het oplossingsmodel volgt. (Desnoods met telefonische-/Skype-coaching, in combinatie met een “handleiding” via mail).

Kennismaking

Mocht u toch twijfels hebben dan kunt u ook een korte eerste kennismaking boeken via skype/telefoon (in combinatie met mail). Ik zal dan vooraf wat vragen stellen die u redelijk uitgebreid kunt beantwoorden (lezen kost niet zoveel tijd en voorbereiding is zelden meer dan 10 minuten). Door een gesprek van een half uurtje, kan ik dan voor een consult van ¾ uur (lezen en voorbereiding) met u samen bekijken of het zinvol is om een face-to-face-gesprek te plannen.

Vaak plant men daarna vlot een gesprek in mijn praktijk, soms is dat niet nodig, want kan men voorlopig voldoende met mijn advies vooruit. In de toekomst is de drempel dan ook lager om nog eens te bellen/mailen.

Bij de korte kennismaking vooraf vraag ik wel om vooraf € 70,00 over te maken (consult ¾ uur). Ik wil daarbij geen risico lopen op oninbare rekeningen. Voor tarieven zie hier.

Mijn hulpverlening aan samengestelde gezinnen wijkt af van de hulp die normaliter door stiefplancoaches wordt gegeven. Ik heb dezelfde opleiding gehad, maar ik heb bovendien een opleiding relatietherapeut en gezinstherapeut afgerond. Daarom krijg ik regelmatig mensen uit andere provincies die tóch voor mij kiezen, omdat die basis als relatietherapeut (en gezinstherapeut) zo belangrijk is. Vanwege de soms grote afstand die mensen moeten rijden, heb ik daarom online hulpverlening ontwikkeld. Een cursus voldoet nl. niet aan de individuele vragen en behoeften van de hulpvragers.

Deze online hulpverlening ziet er globaal als volgt uit:

Men krijgt enkele vragen, en op grond van de antwoorden stuur ik nieuwe vragen of voeren we een telefoongesprek (liefst met video zoals skype). Uiteraard wordt rekening gehouden met uw agenda. Aangezien face-to-face hulpverlening vaak te prefereren is, is dit de duurste vorm. Normaal gesproken wordt dit achteraf in rekening gebracht.

Om mensen die verder weg wonen ter wille te zijn worden telefonische, videobellen en skype-contact voordeliger berekend dan face-to-face-gesprekken. Dit betekent dan wel dat vóóraf betaald moet worden. De ervaring leert dat sommige problemen in zeer kortdurende begeleiding worden opgelost. Anderen vergen meer tijd. Soms is het nodig om ergens langer en vooral gedegener bij stil te staan. Dan adviseer ik toch dringend een face-to-face-gesprek, hier bij mij in de praktijk. Dat schiet veel beter op, werkt vele malen efficiënter, we begrijpen elkaar beter, geen hinder van storende geluiden of wegvallende beelden, die anders toch altijd mogelijk zijn. Techniek is geweldig, maar het zelden evenaart het echte contact.

Face-to-face contact blijft verreweg te prefereren boven hulp op afstand. Dus als u niet te ver weg woont, is het zeker verstandiger om een afspraak bij mij in de praktijk te plannen, ook omdat contact op afstand niet vergoed wordt  door zorgverzekeraars.

Meer info over de tarieven: :tarievenvel online hv

En zie hier de voorwaarden en tarieven voor de face-to-face-contacten.

Inhoudelijk:

Het is logisch om me niet alleen op de stiefouder te richten maar ook op de relatie tussen de nieuwe partners die vaak onder druk komt staan doordat men meer compassie, meer begrip, meer liefde voelt voor het eigen kind dan voor het kind van de partner.De relatie met de kinderen bestond al eerder dan de partnerrelatie. Ouders zijn loyaal aan hun eigen kinderen. De nieuwe partner is loyaal aan zijn/haar kind(eren).

En partners zijn ook maar gewoon mensen. Zo lang je hevig verliefd bent (in het begin) lijkt alles vanzelf te gaan, maar zodra er problemen ontstaan worden die veel ingewikkelder dan in een kerngezin. Je voelt je aangevallen als jouw kind wordt bekritiseerd, je vindt dat je partner tegenover jouw kind strenger is dan het zijn/hare. En voor je het weet beschuldig je elkaar van inconsequent zijn, of voel je je totaal onbegrepen….

Naar voorwaarden en tarieven

Afspraak maken of informatie vragen? info@interpunctie.nl