Ouderschapseducatie

Ouderschapseducatie (zowel in groepsverband als per stel)

Brandbrief aan alle gemeenten in Nederland

Regelmatig wordt er gesproken over ouderschapseducatie, soms een al dan niet verplichte cursus bij het krijgen van het 1e kind. Soms ook na een scheiding (mogelijk ook verplicht). Uiteraard is dit ter voorkoming van problemen als vechtscheidingen, ouderverstoting en allerlei andere ernstige zaken waarmee kinderen worden opgezadeld. In een brandbrief (zie de link bovenaan)  wordt weer eens benadrukt het belang van actie om te voorkomen dat relaties eindigen in een  vechtscheiding.

Vooruitlopend hierop is individuele ouderschapseducatie al mogelijk. Wanneer hier behoefte aan zou zijn zou dit ook mogelijk zijn in een groep, maar aangezien het mijn ervaring is dat mensen zich moeilijk blootgeven in een groep, ga ik voorlopig alleen nog uit van ouderschapseducatie op individuele basis (scheidend paar). Eventuele nieuwe partners kunnen hierbij zo gewenst aansluiten, wanneer dit niet bezwaarlijk is voor de andere partner.

 

 

 

voorw-en-tarieven  abonneer-mnd-column  acuut-probleem