Een-ouder-gezin

CB009188
Als de natuurlijke ouder overleden is, of uit beeld, en er is geen nieuwe partner van de overgebleven ouder, dan is er sprake van een een-ouder-gezin. Moeder of vader zorgt alleen voor de kinderen. De verantwoordelijkheid is groot, aan de andere kant kan men zelf beslissen hoe men de kinderen opvoedt en hoeft niet te overlegd worden met een andere ouder.

Het brengt wel specifieke dingen met zich mee, waarmee rekening moet worden gehouden. Scholen, hulpverleners, artsen maar ook werkgevers hebben niet altijd oog voor het feit dat men alles alleen moet doen. Het risico van overvraagd worden is erg groot.

Een goed sociaal netwerk is belangrijk. Mensen waarop je kunt terugvallen, met wie je eens kunt sparren over “hoe om te gaan met…..”

Behoefte om de situatie eens voor te leggen aan iemand die onafhankelijk kijkt? Maak een afspraak via het afsprakenvenster. Het kan zijn opgelost met één gesprek.

 

voorw-en-tarieven  abonneer-mnd-column  acuut-probleem