Gratis cursus Samengesteld Opvoeden

gratis cursus sameng.opv

Ik ben bezig met het ontwikkelen van een GRATIS versie van de cursus Samengesteld Opvoeden. Veel samengestelde gezinnen hebben het idee dat hun problemen niet eenvoudig zijn op te lossen. Soms is dat ook niet zo, maar meestal valt het ook enorm mee. Ik hoor vaak: we hebben een prima relatie maar als de kinderen van mijn partner er zijn……..

Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: kinderen hebben invloed op de relatie met je nieuwe partner en je partner heeft ook een grote invloed op de relatie met je kind(eren).

Maar als je meer zicht hebt op de basis, kun je vaak zelf een heleboel oplossen. De basis is zo belangrijk en meestal gaat het daar al fout. Preventie werkt echter niet, want als men verliefd is en op de roze wolk zit, wil men niet denken aan problemen. Men denkt dat het allemaal wel gaat lukken. Toen ik jaren geleden hiermee bezig was heb ik me wel eens op preventie proberen te richten, maar dit was weinig succesvol: ik kreeg daar niemand voor binnen.

Nu ik weet dat mensen niet tevoren aankloppen, heb ik een basis uitleg ontwikkeld, op grond waarvan mensen de kleine problemen kunnen oplossen in hun samengesteld gezin, maar  waarbij je je ook kunt voorbereiden op toekomstige, grotere problemen. Dit GRATIS programma duurt 4 weken. Je krijgt gedurende 4 weken telkens wat theorie en een werkboekje met vragen en opdrachten voor jezelf. Je kunt het samen invullen, maar het is nog beter dit ieder apart te doen.

De volgende keer starten we op 2 augustus 2017. Geeft u zich hier op in het schermpje rechtsonder “contact”door vermelding van Gratis Samengesteld Opvoeden

Er zit geen addertje onder het gras. Het is echt GRATIS !                                   pijl